• Lịch khai giảng

  Cơ sở 1: Trung Tâm Học Liệu - ĐH Thái Nguyên.

  Khóa học Thời gian Khai giảng dự kiến Đăng ký
  Trung giao tiếp – Luyện thi HSK 19/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp + Luyện thi HSK Buổi tối 05/01/2022 Đăng ký
  Hàn – Biên Phiên Dịch (Chính quy) Ban ngày 23/01/2022 Đăng ký
  Trung – Biên Phiên Dịch Online (Chính quy) Ban ngày 24/01/2022 Đăng ký
  Trung – Biên Phiên Dịch (Chính quy) Ban ngày 23/01/2022 Đăng ký
  Anh Giao Tiếp – Luyện Thi B1 Tối 19/01/2022 Đăng ký
  Hàn Giao Tiếp – TOPIK 1 Tối 19/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp – Topik 1 Tối 23/01/2022 Đăng ký
  Trung Giao Tiếp – Luyện Thi HSK Tối 28/12/2021 Đăng ký
  Hàn Giao Tiếp – Luyện Thi TOPIK Cuối tuần 23/01/2022 Đăng ký
  Trung Giao Tiếp – Luyện Thi HSK Cuối tuần 23/01/2022 Đăng ký
  Hàn Sơ Cấp 2 + TOPIK 2 Tối 25/01/2022 Đăng ký
  Trung Nâng Cao – Luyện Thi HSK4 Buổi tối 25/01/2022 Đăng ký
  Luyện Thi EPS – Xuất khẩu lao động Hàn Quốc Tối 27/12/2021 Đăng ký
  Ôn Thi TOPIK Tối 13/01/2022 Đăng ký
  Ôn Thi HSK5 Tối 13/01/2022 Đăng ký
  Tin Học Văn Phòng Cuối tuần 30/01/2022 Đăng ký
  Tin Học Văn Phòng 30/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp Online Tối 18/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp Online Tối 18/01/2022 Đăng ký

  Cơ sở 2: Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

  Khóa học Thời gian Khai giảng dự kiến Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik I Online Buổi tối 17/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp + Luyện thi HSK Buổi tối 12/01/2022 Đăng ký
  Hàn Giao Tiếp + TOPIK I ( CUỐI TUẦN ) Cuối Tuần 20/01/2022 Đăng ký
  Trung Giao Tiếp + Luyện Thi HSK Tối 20/01/2022 Đăng ký
  Anh Giao Tiếp + Luyện Thi TOEIC Tối 20/01/2022 Đăng ký
  Hàn Sơ Cấp 2 + TOPIK 2 Tối 20/01/2022 Đăng ký
  Trung Nâng Cao + Luyện Thi HSK4 Tối 20/01/2022 Đăng ký
  Hàn Giao Tiếp + TOPIK 1 Cuối tuần 23/01/2022 Đăng ký
  Trung Giao Tiếp + Luyện Thi HSK Cuối tuần 23/01/2022 Đăng ký

  Cơ sở 3: KV KCN Điềm Thụy - Sông Công

  Khóa học Thời gian Khai giảng dự kiến Đăng ký

  Cơ sở 4: KV Đỗ Cận - Phổ Yên.

  Khóa học Thời gian Khai giảng dự kiến Đăng ký

  Cơ sở 5: Trường Mầm non Hoa Tuổi Thơ, Gần khu KTX 1 Samsung Phổ Yên - Thái Nguyên

  Khóa học Thời gian Khai giảng dự kiến Đăng ký
  Trung Xoay ca + Luyện thi HSK4 - Đăng ký
  Trung giao tiếp – Luyện thi HSK lớp 4 - Đăng ký
  Trung giao tiếp – Luyện thi HSK4 - Đăng ký
  Trung xoay ca – Luyện thi HSK4 15/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp – Luyện thi HSK Buổi tối 2 - Đăng ký
  Tin học văn phòng Cuối tuần Cuối Tuần 16/01/2022 Đăng ký
  Hàn Trung cấp + Topik 3 buổi tối Buổi tối - Đăng ký
  Trung nâng cao + Luyện thi HSK4 cuối tuần Buổi tối - Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik I Online Buổi tối 17/01/2022 Đăng ký
  Trung Xoay ca + Luyện thi HSK lớp số 1 18/01/2022 Đăng ký
  Hàn sơ cấp 3 + Topik 2 cuối tuần Cuối Tuần - Đăng ký
  Trung giao tiếp online 17/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik 1 Buổi tối 12/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik 1 Cuối Tuần 16/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik 1 Cuối Tuần 26/12/2021 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik 1 Kip 2 - Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik 1 Kip 3 - Đăng ký
  Hàn sơ cấp 2 + Topik 2 Buổi tối - Đăng ký
  Hàn sơ cấp 2 + Topik 2 Cuối Tuần 21/11/2021 Đăng ký
  Hàn sơ cấp 2 + topik 2 Kip 1 Đăng ký
  Hàn sơ cấp 2 + Topik 2 Kip 2 Đăng ký
  Hàn sơ cấp 2 + Topik2 Kip 3 Đăng ký
  Trung Giao Tiếp + Luyện Thi HSK Buổi tối 12/01/2022 Đăng ký
  Trung Giao Tiếp + Luyện Thi HSK Cuối Tuần 2 16/01/2022 Đăng ký
  Trung Giao Tiếp + Luyện Thi HSK Kip 1 - Đăng ký
  Trung Giao Tiếp + Luyện Thi HSK Kip 2 - Đăng ký
  Trung Giao Tiếp + Luyện Thi HSK Kíp 3 - Đăng ký
  Trung Nâng Cao + Luyện Thi HSK Tối 23/01/2022 Đăng ký
  Trung Nâng Cao + Luyện Thi HSK Cuối tuần 23/01/2022 Đăng ký

  Cơ sở 6: Khu Dự Án Nhà Ở Xã Hội - KCN Yên Phong X. Đông Tiến - H. Yên Phong - T. Bắc Ninh (Cách KTX SEV 500m)

  Khóa học Thời gian Khai giảng dự kiến Đăng ký
  Trung Xoay ca + Luyện thi HSK - Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik I buổi tối Buổi tối 21/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik I cuối tuần Cuối Tuần 23/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik I Kíp A Kíp A 22/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik I Kíp B Kíp B 21/01/2022 Đăng ký
  Hàn giao tiếp + Topik I Kíp C Kíp C - Đăng ký
  Trung giao tiếp + Luyện thi HSK buổi tối Buổi tối 21/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp + Luyện thi HSK cuối tuần Cuối tuần 23/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp + Luyện thi HSK Kíp A Kíp A 22/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp + Luyện thi HSK Kíp B Kíp B 24/01/2022 Đăng ký
  Trung giao tiếp + Luyện thi HSK Kíp C Kíp C 24/01/2022 Đăng ký
  Trung Xoay ca + Luyện thi HSK4 - Đăng ký
  Đăng

  nhận

  vấn